SAR Event Calender

– 13. desember –

Farlig avfall og elektronisk deklarering

Online @ Microsoft Teams

Det norske regelverket krever at alle bedrifter som produserer mer enn en kilo farlig avfall per år, skal levere avfallet til en autorisert mottaker av farlig avfall.

I følge Forurensningsloven skal alt farlig og radioaktivt avfall deklareres via nettbasert løsning i avfallsdeklarering.no før det kan sendes til avfallsmottaker.

Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall og kapittel 16 om radioaktivt avfall beskriver kravene knyttet til levering, håndtering, lagring, deklarering og merking.

Farlig avfall kan resirkuleres, behandles og gjenvinnes for å produsere energi, eller deponeres. Sikker håndtering og avhending av farlig avfall krever at avfallet blir sortert i de riktige fraksjonene, bruk av rett type emballasje, riktig merking og en godt utfylt deklarasjon. 

Ved å delta på SAR sitt kurs "farlig avfall og elektronisk deklarering" får du en introduksjon til regelverket rundt farlig avfall og hvordan du skal deklarere avfallet.

Kurset er ideelt for alle som er involvert i farlig avfall f.eks. HMS-personell, materialkoordinatorer samt lager- og operativt personell. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og deltakerne vil motta et kursbevis. Kontakt en av våre kursholdere/miljørådgivere for mer informasjon om kursinnholdet.


Kurset vil dekke følgende emner

 • Hva er farlig avfall?

 • Hvordan kan farlig avfall påvirke miljøet?

 • Ny teknologi, behandlingsmetoder og nedstrømsløsninger

 • Lover og forskrifter

 • Grunnleggende avfallskjemi

 • Radioaktivt avfall (LRA)

 • Batterier

 • Smittefarlig avfall

 • Klassifisering og håndtering

 • Emballasje og transport (farlig gods)

 • Elektronisk deklarering

  og mer…

Meld deg på her

 

Våre miljørådgivere holder kurset gjennom Microsoft Teams.

Kurset gjennomføres med minimum 5 deltakere, og maksimalt 15 deltakere. Dette for å ha god mulighet til spørsmål og diskusjoner. 

Kurset gjennomføres over 1 dag fra 09.00 - ca. 16.00, og avholdes på norsk. 

Registrering stenger 1 uke før kursstart. Kurs som avlyses av kunde mindre enn 7 dager før vil bli fakturert.

 

Påmeldingen stenger 6. desember.

Ønsker du å melde deg på etter at fristen er utløpt kan du sende en forespørsel til SARkurs@sargruppen.no.

 

Miljørådgivere i SAR

Som miljørådgivere i SAR, gir Marthe, Carina og Hanne, intern og ekstern støtte innenfor håndtering av farlig avfall, samt opplæring, kurs og rådgivning. Eksternt jobber de med spesifikke oppdrag både on- og offshore, bl.a. rådgivning innenfor miljøkartlegging og utarbeidelse av planer for avfallshåndtering.

Carina-Robberstad-events

Carina Robberstad

Environmental Advisor

Carina Robberstad er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Carina har tidligere erfaring fra oljeserviceselskap med laboratoriearbeid innenfor optimalisering av bore- og kompletteringsvæsker. Hun har også jobbet som lektor i realfag i videregående skole.

Marthe-Axdal-event

Marthe Axdal

Environmental Advisor

Marthe Axdal har en bachelorgrad i biokjemi fra Universitetet i Stavanger. Marthe har tidligere jobbet for ulike oljeserviceselskap med testing og utvikling av produksjonskjemikalier. Marthe har fagansvar for farlig avfall i SAR.

Hanne-Hillestad-Wold-event

Hanne Hillestad Wold

Environmental Advisor

Hanne Hillestad Wold har en mastergrad i kjemi fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Hanne har tidligere jobbet i laboratoriet på Stavanger universitetssykehus som bioingeniør. Hun har også erfaring fra oljeservice med testing og utvikling av produksjonskjemikalier.

Ikke det kurset du ville melde deg på?

Gå tilbake til kurssiden her.