Avfallsveileder Hero Banner

I forbindelse med Vakumentreprenørens avvikling har SAR AS overtatt biler og utstyr og kan dermed også utføre alle tjenester som tidligere ble utført av dem. 

 

vakum-logo21

 

SAR styrker sin tilstedeværelse og kompetanse i Kristiansund regionen for å følge opp eksisterende og nye kunder enda bedre

Våre avdelinger i Kristiansund og på Averøy ser frem til å levere et bredt utvalg miljøtjenester til eksisterende og nye kunder; hvilket er helt i tråd med vår visjon om å skape avfall om til verdier.   

 

Vi kan tilby følgende tjenester: 

 • Mottak, transport og håndtering av farlig avfall
 • Mottak, transport og håndtering av industri- og næringsavfall
 • Mottak og transport av septik
 • Tankvaskoppdrag
 • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
 • Industritjenester
 • Rørinspeksjon av vann- og avløpsrør
 • Vakuum- og supervakuumtjenester; oppsuging og spyling
 • Boreavfall; Borekaks, Mudslop og Forurenset Vann
 • Vannbehandling; avløpsvann fra landbaserte industrier, samt fra offshore olje- og gassindustri, skip og raffinerier
 • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall
 • Salg og utleie av containere og annet utstyr for avfallshåndtering
 • Miljørådgivning
 • Kurs og veiledning
 • Avfallsrapportering
 • Avfallsplaner   

Ønsker du å gjøre bestillinger eller har spørsmål til våre tjenester?

Da vil vi svært gjerne høre fra deg.   

 

Tlf: +47  715 81  404  
E-post:  post.kristiansund@sargruppen.no
Vakttelefon: +47 957 96 222

 

Ring, send oss en e-post eller send inn kontaktskjema under: