SAR Event Calender

– 7. desember –

Avfallskjemi

Online @ Microsoft Teams

Når du arbeider med farlig avfall er det viktig med grunnleggende kompetanse i kjemi. De kjemiske egenskapene til avfallet henger nøye sammen med eksponering, miljø, risiko, klassifisering, transport, håndtering og emballasje.

Avfallets kjemiske egenskaper bestemmer også nedstrømsløsningen, dvs. om avfallet kan resirkuleres, behandles, energi-gjenvinnes eller deponeres.

De ulike anleggene for avfallsbehandling bruker forskjellig teknologi, og derfor spiller kunnskap om avfallets sammensetning en viktig rolle i valg av renseanlegg.

Kurset er ideelt for alle som jobber med farlig avfall. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og deltakerne vil motta et kursbevis. Kontakt en av våre kursholdere/miljørådgivere for mer informasjon om kursinnholdet.


Kurset vil dekke følgende emner:

 • Hva er kjemi?

 • Grunnstoffer og kjemiske forbindelser

 • Kjemiske bindinger mellom atomer

 • Hydrokarboner

 • Kjemiske bindinger mellom molekyler

 • Kjemiske reaksjoner

 • Enheter og beregninger

 • Kjemi avfallsklassifisering

  • Syrer og baser

  • Surfaktanter og emulsjoner

  • Organiske og uorganiske stoffer

  • Gasser

  • Oksiderende stoffer

  • Organiske peroksider

  • Litiumbatterier

  • Tungmetaller og organiske halogener

  • Analyser av avfall

  • GOMO og datablader

  • Stoffkartotek og Prioritet/Kandidatliste

Meld deg på her

Våre miljørådgivere holder kurset gjennom Microsoft Teams.

Kurset gjennomføres med minimum 5 deltakere, og maksimalt 15 deltakere. Dette for å ha god mulighet til spørsmål og diskusjoner. 

Kurset gjennomføres over 1 dag fra 09.00 - ca. 16.00, og avholdes på norsk. 

Registrering stenger 1 uke før kursstart. Kurs som avlyses av kunde mindre enn 7 dager før vil bli fakturert.

Påmelding slutter 30. november. 

Ønsker du å melde deg på etter at fristen er utløpt kan du sende en forespørsel til SARkurs@sargruppen.no.

 

Miljørådgivere i SAR

Som miljørådgivere i SAR, gir Marthe, Carina og Hanne, intern og ekstern støtte innenfor håndtering av farlig avfall, samt opplæring, kurs og rådgivning. Eksternt jobber de med spesifikke oppdrag både on- og offshore, bl.a. rådgivning innenfor miljøkartlegging og utarbeidelse av planer for avfallshåndtering.

Carina-Robberstad-events

Carina Robberstad

Environmental Advisor

Carina Robberstad er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Carina har tidligere erfaring fra oljeserviceselskap med laboratoriearbeid innenfor optimalisering av bore- og kompletteringsvæsker. Hun har også jobbet som lektor i realfag i videregående skole.

Marthe-Axdal-event

Marthe Axdal

Environmental Advisor

Marthe Axdal har en bachelorgrad i biokjemi fra Universitetet i Stavanger. Marthe har tidligere jobbet for ulike oljeserviceselskap med testing og utvikling av produksjonskjemikalier. Marthe har fagansvar for farlig avfall i SAR.

Hanne-Hillestad-Wold-event

Hanne Hillestad Wold

Environmental Advisor

Hanne Hillestad Wold har en mastergrad i kjemi fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Hanne har tidligere jobbet i laboratoriet på Stavanger universitetssykehus som bioingeniør. Hun har også erfaring fra oljeservice med testing og utvikling av produksjonskjemikalier.

Ikke det kurset du ville melde deg på?

Gå tilbake til kurssiden her.